fbpx

Vmbo/havo/vwo – bovenbouw

Je zoon of dochter zit al een aantal jaren op het voortgezet onderwijs. Er wordt steeds meer van hem of haar gevraagd. Zelfstandig en projectmatig werken, plannen, grote(re) hoeveelheden stof bestuderen. Dit vraagt vaardigheden als plannen, vooruitdenken, doelen stellen, en gebruik maken van leerstrategieën.

Niet alle jongeren beschikken over deze vaardigheden. Misschien kelderen de cijfers, overziet je zoon of dochter het werk niet meer en ligt zittenblijven of afstromen op de loer. Dan is de cursus Gebruik je brein verstandig!  een goede keuze. Jongeren ontdekken hier hoe ze leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren. Ze krijgen inzicht in hoe hun hersenen werken en leren praktische studievaardigheden waardoor leerplezier, zelfvertrouwen en motivatie toenemen. Dit leidt tot betere schoolprestaties, minder stress en betere kansen voor de toekomst!

Breingeheimen

In de cursus wordt gewerkt met de methode Breingeheimen. Doordat jongeren leren hoe hun hersenen werken en wat ze zelf kunnen doen om informatie beter te onthouden worden ze gemotiveerd om betere en effectiever te gaan leren. Dit leidt tot meer leerplezier en zelfvertrouwen! Er is een speciaal werkboek voor leerlingen van de klassen drie en vier, voor de verschillende niveaus. Aan de hand van het boek worden thema’s behandeld als:

  • Hoe werkt je brein?
  • Emoties en stress
  • Actief leren
  • Leerstrategieën
  • Plannen en uitstelgedrag
  • Sociale media
  • Zorgen voor jezelf
  • Je talenten ontwikkelen
  • Doelen stellen
  • Problemen oplossen

Inhoud van de cursus

In tien bijeenkomsten van vijf kwartier behandelen we alle thema’s. Regelmatig wordt er een huiswerkopdracht meegegeven. We gebruiken de lesstof, toetsmomenten en opdrachten van school om de cursus zo praktisch en concreet mogelijk te maken.

Deze cursus is geschikt voor leerlingen uit het derde en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs, vmbo-havo-vwo.

Waarom bij mij?

Door individueel of in kleine groepjes (twee à drie jongeren) te werken kan ik specifiek aandacht geven aan die onderdelen die voor de betreffende jongeren van belang zijn. Als het nodig is besteden we meer tijd aan een thema of gaan we juist sneller door een onderwerp heen. Dit zorgt ervoor dat het interessant blijft. In de cursus sluit ik aan bij activiteiten die door de jongeren voor school gedaan moeten worden, zodat het geleerde direct in praktijk gebracht en geoefend kan worden.

Mijn praktijkruimte is rustig en prikkelarm zodat met volle aandacht gewerkt kan worden.

Als orthopedagoog heb ik gedegen kennis en ervaring op het gebied van leren. Ik heb veel ervaring in het werken met (hoog)begaafde jongeren. Ook voor jongeren met AD(H)D, ASS of leerproblemen!

Kosten

De kosten van de cursus zijn € 349,- per persoon inclusief werkboek. De cursus duurt 10 weken.

Chat openen
1
Hoi! Kan ik je helpen?