Grip op leren

Herken je dit?

Je zoon of dochter zit in klas 3 of 4 van het vwo. De basisschool deed hij/ zij met 2 vingers in de neus en ook de eerste jaren op het vwo gingen eigenlijk prima. Maar de laatste tijd blijven de onvoldoendes binnen stromen. Niet alle cijfers hoor, af en toe zit er ook een prima cijfer tussen. Maar met sommige vakken wil het maar niet lukken. Je ziet de frustratie toenemen. “Ik heb toch hard geleerd! Het was gewoon een rottoets!” of: “Die man van natuurkunde kan gewoon niet uitleggen!”, “Wat heb ik aan Frans, dat gebruik ik later toch nooit meer!” Je kunt het je kind zo horen roepen.

Je weet dat je kind het niveau aan moet kunnen, maar toch begin je te twijfelen, de mentor heeft al eens laten vallen dat afstromen misschien wel beter is, of anders een jaartje over doen. Sowieso is het maar de vraag of hij of zij met deze cijfers wel over gaat. Maar aan de andere kant heb je het gevoel dat dat de oplossing niet is. Dat je kind gewoon niet weet hóe het moet leren en dat het daar hulp bij nodig heeft. En gaat het dat dan wel leren als het blijft zitten of op een ander niveau? Als je eerlijk bent, denk je van niet.

En wat doet de school daar eigenlijk aan? Gesprekjes met de mentor en studielessen hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Ze moesten een planning maken, tja, dat lukte wel. Je zoon of dochter vindt het maar onzin, daar leer je niks van. “Wat is je doel voor dit jaar? Ja, betere cijfers halen.” En is dat gelukt? Nee dus.” Huiswerkklas heeft de mentor nog genoemd, maar daar krijg je je zoon of dochter écht niet heen!

Je piekert erover hoe je zoon of dochter nou écht geholpen zou zijn. Hij of zij is eigenlijk al niet meer gemotiveerd voor school en zegt: laat me maar afstromen, dan duurt het tenminste een jaartje korter. Maar je vermoedt dat het zelf niet meer gelooft dat het havo of vwo wel aan kan. Je ziet het zelfvertrouwen gewoon slinken. Hoe krijgt het dat ooit weer terug?

jongen verdrietig

Hoe zou het voor jou zijn als:

Je zoon of dochter weer betere cijfers gaat halen. Als hij of zij na hard leren ook met een voldoende wordt beloond. Hoe zou het zijn als hij of zij minder gefrustreerd en teleurgesteld is. Als je zoon of dochter weer grip heeft op zijn of haar eigen prestaties.

Hoe zou het zijn als het gewoon door kon gaan op zijn/ haar eigen niveau. Als het zich niet hoeft gaan te vervelen omdat het jaar nog eens over moet doen of een niveau af moet stromen. Als het bij zijn/ haar vrienden kan blijven. Hoe zou het zijn als het daar zelf ook weer in gaat geloven. Dat hij of zij best kan leren. Dat een vwo of havo diploma best binnen het bereik ligt. Dat hij of zij best voldoendes kan halen. Dat je het zelfvertrouwen en de motivatie weer toe ziet nemen.

Hoe zou het zijn als jij niet meer de enige bent die erin lijkt te geloven? Dat je terugkrijgt van de mentor dat het goed gaat op school? Dat je geen extra gesprekken meer hoeft te voeren maar dat het eigenlijk prima gaat?

Hoe zou het zijn als je het gevoel zou hebben: mijn kind gaat het wel redden…?

Dat is mogelijk als je zoon of dochter bij mij het traject Grip op leren gaat volgen. Dit traject bestaat uit 4 maanden wekelijkse begeleiding, met uitzondering van de schoolvakanties.

Aan het einde van dit traject is de motivatie en het zelfvertrouwen van je zoon of dochter gegroeid. De cijfers zijn omhoog gegaan, er is minder frustratie en teleurstelling. Hij/ zij neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en gelooft weer dat het een diploma kan halen! En jij kunt het met een geruster hart weer een stukje los laten!

Ja, ik meld mijn zoon/ dochter aan!

 

De investering voor dit traject is 779,- euro. Deelbetaling in termijnen is mogelijk, je betaalt dan 4 x 200,- euro.

 

Ja, ik meld mijn zoon/ dochter aan!

FAQ

  • Ik denk dat mijn kind dit goed zou kunnen gebruiken maar hij is niet gemotiveerd voor zo’n training. Wat nu?

Motivatie is meestal één van de problemen en daar besteed ik dus juist aandacht aan. Voor wat loopt je kind wél warm? Wat zou een reden zijn om toch iets voor school te gaan doen? Bijna altijd wordt gedurende de begeleiding de motivatie groter en heeft het uiteindelijk resultaat.

  • Mijn kind is erg eigenwijs en neemt echt niks van een ander aan. Heeft het dan wel zin?

Doordat ik juist uitga van wat bij jouw kind past en daarbij aansluiting probeer te vinden én door de succeservaringen zijn ze bereid ook andere manieren te proberen. Het helpt ook dat ik naast de leerling ga staan in plaats van erboven én met humor komen we een heel eind.

  • Waarin verschilt jouw training van een huiswerkklas of huiswerkbegeleiding?

In mijn training leert jouw zoon of dochter zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/ haar eigen leerproces. Doordat ik echt met je kind samen ga onderzoeken wat de oorzaken zijn van de schoolproblemen en díe aan te pakken is de training veel effectiever en ook korter én is je zoon of dochter meer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hij/ zij leert problemen op te lossen in plaats van een trucje toe te passen.

  • Mijn zoon of dochter zit niet in klas 3 of 4? Is deze training ook voor hem of haar geschikt?

Als je zoon of dochter in een ander leerjaar zit, maar je herkent de problemen van hierboven wel heel duidelijk dan is deze training ook voor hem of haar geschikt. Twijfel je? Neem dan even contact met mij op, dan weet je het zeker.

  • Wij wonen te ver van Assen, is dit traject ook online te volgen?

Ja, dat kan zeker. Dan plannen we video-afspraken in en stuur ik cursusmateriaal op. Voorwaarde is dan wel dat je zoon of dochter beschikking heeft over een laptop/ pc met camera.