Protocol werken met Corona-maatregelen

In Nederland zijn de effecten van het Coronavirus op onze samenleving goed voelbaar. Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van iedereen. Alles gaat nu anders dan je gewend bent. Het is goed om te weten dat ik de richtlijnen van de overheid en in het bijzonder de RIVM uiterst serieus neem. Ik zal er dan ook alles aan doen om zo veilig mogelijk mijn beroep uit te oefenen. Ik tref maatregelen om zowel cliënten als mijzelf te beschermen tegen de verspreiding van het virus. De praktijk is vanaf 11 mei 2020 weer geopend, met in achtneming van de maatregelen van het RIVM. In dit protocol lees je welke aanpassingen voor Breinvaardig gelden in de komende tijd, tot nader order.

Algemene regels

Ik houd me aan de door de overheid opgelegde instructies. Ik moet me dus net als iedereen houden aan de afspraken:

 • Sociale contacten zoveel mogelijk vermijden;
 • Bij milde klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts) thuisblijven;
 • Wanneer een huisgenoot of gezinslid verkoudheidsklachten en koorts heeft (boven de 38 graden) ook thuisblijven. Pas na 24 uur geen klachten weer naar buiten;
 • Bij het naar buiten gaan of op bezoek komen tenminste 1.50 meter afstand houden;
 • Meerdere keren per dag de handen tenminste 20 seconden met water en zeep wassen;
 • Hoesten of niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Geen handen schudden

Begeleiding in de praktijk

Een begeleidingsgesprek voor een kind of jongere tot 18 jaar kan, met toestemming van de ouders, in principe plaatsvinden zoals gebruikelijk (face-to-face) mits iedereen zich aan de regels houdt. Dus met minimaal 1.50 meter afstand tussen elkaar. Ik zal geen hand geven en ook niet iets te eten of te drinken aanbieden. Heb ik of de cliënt, of één van onze gezinsleden, milde (verkoudheids-) klachten dan gaat de afspraak face-to-face niet door en zal deze via digitale weg plaats moeten vinden, indien dit wenselijk is. Daarnaast hanteer ik de volgende (hygiëne)richtlijnen:

 • Ik beschik over desinfecterende handgel, zeeppompje en papieren handdoekjes;
 • Ik gebruik oppervlaktesprays, om de ruimtes (meubilair, maar ook deurklinken) na elk gebruik goed te kunnen reinigen;
 • Gebruikt materiaal wordt eveneens gereinigd;
 • Elke cliënt reinigt voorafgaand aan de afspraak de handen;
 • Intakegesprekken met ouders worden zo mogelijk middels (video)bellen uitgevoerd;
 • Kinderen worden door max. 1 ouder gebracht;
 • Ouders/ begeleiders kunnen niet wachten in de wachtruimte;
 • Als het voor de gesprekken en onderzoeken niet noodzakelijk is, komen ouders niet mee de ruimte in;
 • De tijden van afspraken zijn zo op elkaar afgestemd, dat tussendoor voldoende tijd beschikbaar is om alles goed te reinigen en cliënten elkaar niet hoeven te passeren.
 • Er is een doorzichtige afscherming beschikbaar die tussen ons en de cliënt geplaatst wordt, indien 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.

Begeleiding op scholen

Binnen het protocol “Opstart Basisonderwijs” wordt benoemd dat zorgverlening aan leerlingen door (externe) professionals in de school, zoals ambulant hulp, weer mag worden opgestart. Bij begeleiding op scholen werk ik ook met strikte regels, simpelweg omdat de ruimte van de school een “leenruimte” is, waar ik deels geen invloed heb op de geboden hygiëne. Ik werk dan volgens  de volgende richtlijnen:

 • Tussen mij en de leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen mij en andere volwassenen op school moet áltijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Ik draag geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Ik beschik over desinfecterende handgel.
 • Middels oppervlaktesprays wordt eerst de ruimte, het geboden meubilair en deurklinken gereinigd.
 • Ik beschik over een doorzichtige afscherming die tussen mij en de leerling geplaatst wordt, indien 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen en werkplek worden bij gebruik door meerdere leerlingen tussendoor ontsmet.
 • Ik houd me aan de looprichtingen en ingangen zoals de gastschool dit georganiseerd heeft.
 • Afspraken vinden niet plaats direct aan het begin of einde van een schooldag, om contact met ouders, die hun kind komen halen of wegbrengen zoveel mogelijk te vermijden.
 • Indien de school naast de richtlijnen van de overheid en het document “Protocol Opstart Basisonderwijs” nog aanvullende richtlijnen hanteert, zullen zij mij hiervan op de hoogte brengen, zodat ik me aan die aanvullende richtlijnen kan houden. Zijn deze richtlijnen in strijd met de richtlijnen van de overheid, dan zal ik hier te allen tijde van af zien. Dit kan dus leiden tot het niet uitvoeren van de opdracht.

Ik hoop op deze manier het risico op overdracht van het coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk te verkleinen en de kinderen en jongeren toch zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden. Wanneer er vanuit de overheid veranderingen in de maatregelen worden ingevoerd zal het protocol hierop worden aangepast.