Individuele begeleiding

Je zoon of dochter zit op het voortgezet onderwijs. Er wordt steeds meer van hem of haar gevraagd. Zelfstandig en projectmatig werken, plannen, grote(re) hoeveelheden stof bestuderen. Dit vraagt vaardigheden als plannen, vooruitdenken, doelen stellen, en gebruik maken van leerstrategieën. Niet alle jongeren beschikken over al deze  vaardigheden. Naast de algemene cursussen Studievaardigheden is er ook de  mogelijkheid om jongeren meer specifiek te begeleiden. Dit kan door individuele begeleiding waarbij de jongere werkt aan zijn eigen probleem op het gebied van leren en studeren. We proberen samen meer inzicht te krijgen in het probleem, sterke kanten te gebruiken en zwakke kanten te versterken.

Werkwijze

Afhankelijk van het probleem en de hulpvraag breng ik samen met de jongere en eventueel ouders de sterke en zwakkere kanten in kaart. Welke vaardigheden worden beheerst? En welke niet? Welke leerstrategieën gebruikt hij of zij? Hoe is de motivatie? Ook onderzoeken we welke denkstijl het sterkst ontwikkeld is (analytisch, creatief of praktisch). Op basis van de hulpvraag en het te bereiken resultaat doe ik een concreet
voorstel voor begeleiding. Inclusief de frequentie en duur. Soms is het voldoende om alleen het plannen aan te leren om meer rust en overzicht te krijgen. En soms is er meer nodig, zoals het aanleren van strategieën, uitleg over hoe je hersenen werken of training om faalangst te verminderen. De begeleiding wordt altijd afgestemd op de individuele jongere. We evalueren regelmatig de voortgang.

Samenwerken

In een individueel begeleidingstraject staan de jongere en zijn behoefte centraal. Ik vind het belangrijk sterke punten te benadrukken en de jongere te leren hier gebruik van te maken. Ook vind ik het belangrijk dat het klikt tussen de jongere en mij. Met humor en in een ontspannen sfeer werken we samen aan het doel. Voor aan te leren vaardigheden
sluiten we aan bij activiteiten die voor school gedaan moeten worden, zodat het geleerde direct in praktijk gebracht en geoefend kan worden.